Rymwid Training

EXCEL POZIOM PODSTAWOWY


1. Podstawowe informacje o programie EXCEL
:: Przeznaczenie arkuszy kalkulacyjnych
:: Pojęcie arkusza, komórki, adresu
:: Wstawianie nowego arkusza
:: Otwieranie i zamykanie arkusza
:: Zapisywanie w wybranej lokalizacji

2. Wprowadzanie i edycja danych
:: Zmiana aktywnej komórki
:: Wprowadzanie danych
:: Edycja i formatowanie wprowadzonych danych
:: Wypełnianie serią danych
:: Tworzenie list niestandardowych
:: Obramowania

3. Tworzenie formuł
:: Zasady tworzenia formuł
:: Wprowadzanie prostych formuł
:: Formuły z użyciem nawiasów i procentów
:: Stosowanie funkcji wbudowanych

4. Rodzaje odwołań (adresowania)
:: Adresowanie względne
:: Adresowanie bezwzględne
:: Adresowanie mieszane

5. Poprawność danych
:: Sprawdzenie z zakresem danych
:: Sprawdzenie z listą poprawnych wartości
:: Niestandardowe
:: Ochrona danych

6. Funkcje logiczne i statystyczne
:: Funkcje logiczne
:: Funkcje statystyczne i matematyczne
:: Funkcje wyszukiwania i odwołań
:: Funkcje daty i czasu
:: Funkcje tekstowe
:: Składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie

7. Analiza danych
:: Sumy pośrednie
:: Filtrowanie danych
:: Filtrowanie z użyciem wielu kryteriów
:: Sortowanie
:: Formatowanie warunkowe
:: Tabele przestawne

8. Wykresy
:: Tworzenie wykresów
:: Formatowanie wykresów