Rymwid Training

LOGISTYKA I TRANSPORT W BIZNESIE


• Zarządzanie siecią transportową i dostawami „bulk”
• Zarządzanie procesem dystrybucji do finalnych odbiorców (DSD)
• Zarządzanie taborem samochodowym w sferze dystrybucji towarów
• Ryzyko operacyjne w branży TSL w transporcie lądowym
• Spedycja w transporcie drogowym
• Analiza kosztów eksploatacji taboru samochodowego w przedsiębiorstwie
• Współpraca z operatorami logistycznymi i dostawcami usług przewozowych
• Koszty i efektywność łańcuchów dostaw
• Zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami
• Zarządzanie magazynem i gospodarka magazynowa

LEAN I USPRAWNIENIA PROCESÓW

• Problem Solving Tools i Raport A3 – narzędzia rozwiązywania problemów, budowania kultury Lean i rozwoju pracowników
• Jak rozwijać pracowników budując kulturę Lean Management
• Komunikacja i postawy pracowników w budowaniu kultury Lean Management
• Kaizen – filozofia ciągłego doskonalenia procesów w firmie
• Efektywne i bezpieczne miejsce pracy - czyli 5S jako fundament Lean Mapowanie strumienia wartości i tworzenie diagramów w MS Visio
• Metodyka projektowa DMAIC
(szkolenie ogólne oraz poziomy Green Belt i Black Belt)
• Mapowanie i projektowanie systemów logistycznych
• Optymalizacja i modelowanie procesów logistycznych

ZAKUPY W LOGISTYCE

• Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na usługi logistyczne
• Negocjacje zakupowe
• Zarządzanie dostawcami
• Umowy handlowe
• Zarządzanie dostawcami
• Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia – metody redukcji kosztów w zakupach
• Zarządzanie logistyką w outsourcingu z wykorzystaniem kluczowych wskaźników realizacji (KPI)