Rymwid Training

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
I NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z zagadnieniami profesjonalnej obsługi
klienta i nowoczesnymi technikami sprzedaży. Uczestnicy zaznajomią się z technikami i
narzędziami do prowadzenia oraz finalizowania rozmowy sprzedażowej. Podczas szkolenia
doświadczą tego, jakie czynniki decydują o sukcesie w sprzedaży, co pozwoli im przygotować się do
wymagań stanowiska i odnieść „sprzedażowy sukces”.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił:
:: przygotować się do rozmowy sprzedażowej i posprzedażnej
:: przeprowadzić rozmowę sprzedażową według etapów sprzedażowych
:: identyfikować potrzeby klienta
:: wykorzystać umiejętności komunikacyjne wpływające na sprzedaż
:: wykorzystać techniki decydujące o sukcesie sprzedażowym
:: radzić sobie z zastrzeżeniami i manipulacjami klienta
:: radzić sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych
:: w profesjonalny sposób prowadzić rozmowy telefoniczne
:: nawiązać trwałą relację z klientem i prowadzić obsługę posprzedażną
:: budować pozytywny i profesjonalny wizerunek firmy

Metody szkoleniowe
:: mini wyjaśnienia teoretyczne (5-15 minutowe)
:: prezentacje
:: burze mózgów, wymiana, dyskusja na forum
:: praca indywidualna, w parach oraz w grupach
:: symulacja sytuacji i odgrywanie ról
:: ćwiczenie na przykładach

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia obsługi klienta
:: co składa się na profesjonalną obsługę klienta?
:: jak przygotować się do rozmowy z klientem?
:: co warto wiedzieć i jakie umiejętności przećwiczyć, by czuć się pewnie?

2. Jakie czynniki decydują o sukcesie sprzedaży?
:: zapoznanie z etapami sprzedaży
:: co sprzyja nawiązaniu kontaktu z klientem?
:: najważniejsze reguły i zasady sprzedaży
:: czynniki wpływające na decyzję o zakupie
:: profesjonalny i pozytywny wizerunek firmy
:: obsługa posprzedażna

3. Potrzeby i oczekiwania klienta
:: sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb
:: procesy decyzyjne klienta (potrzeby, wartości, dążenia)
:: identyfikowanie potrzeb klienta
:: empatia w relacji z klientem
:: zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klienta
:: asertywność w relacji z klientem
:: techniki asertywności

4. Trudne sytuacje
:: jak radzić sobie z zastrzeżeniami ze strony klienta?
:: jak obronić cenę?
:: co zrobić, aby „trudny” klient miał chęć do współpracy?
:: jak postępować w przypadku manipulacji ze strony klienta?
:: jak radzić sobie z własnymi emocjami?

5. Obsługa telefoniczna
:: powitanie, przedstawienie się, nawiązywanie rozmowy
:: ustalanie celu / celów rozmowy
:: pomoc i porada
:: sprzedaż przez telefon
:: finalizowanie rozmowy

6. Jak przygotować się do pozyskania nowych klientów?
:: pytania, na które warto sobie odpowiedzieć
:: jak zbudować strategię pozyskiwania nowych klientów