Rymwid Training

TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY


ETAPY SPRZEDAŻY
 - Odnalezienie grupy odbiorców
 - Nawiązanie kontaktu telefonicznego, określenie osoby decyzyjnej, zainteresowanie swoją ofertą, umówienie spotkania
 - Prezentowanie oferty poprzez właściwe wykorzystanie cech osobowych, postawy, tonu głosu, materiałów pomocniczych
 - Rozpoznawanie „słabości” klienta na podstawie analizy rozmowy i obserwacji mowy ciała
 - Sposoby przekonywania do ostatecznego zakupu

OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ TELEFON
 - Przywitanie klienta
 - Określanie potrzeb i zdobywanie informacji
 - Prezentowanie oferty przy ograniczonym czasie rozmowy
 - Rozpoznawanie rozmówcy po brzmieniu tonu głosu
 - Operowanie własnym tonem głosu
 - Błyskawiczna analiza popełnianych błędów
 - Dopasowanie się do typu rozmówcy

OBRONA CENY
 - Gra i triki stosowane ze strony klienta dotycząca obniżki ceny.
 - Negatywna postawa handlowców i przechodzenie na stronę klienta.
 - Sposoby rozpoznawania klientów i procedury postępowania podczas transakcji.
 - Jak radzić sobie z klientem krytykującym.
 - Metody tłumaczenia ceny.

WYWIERANIE WPŁYWU NA ROZMÓWCĘ
 - W jaki sposób ludzie podejmują decyzje
 - Zasada wzajemności
 - Wykorzystanie reguły zaangażowania
 - Jak podobieństwo wpływa na ludzi
 - Umiejętność operowania niedostępnością
 - Co wpływa na autorytet
 - Liczby oraz przykład płynący z otoczenia

SYTUACJE PROBLEMOWE. SYMULACJA ROZMÓW HANDLOWYCH.
 - Określenie sytuacji problemowych występujących podczas kontaktu z klientem
 - Hierarchia czynników zmniejszających sprzedaż. Wykorzystanie zasady Pareto
 - Przeprowadzenie symulacji rozmów handlowych z jednoczesną rejestracją ich na kasetach video
 - Analiza mowy ciała, wiedzy, płynności rozmowy, umiejętności dostosowania się do sytuacji oraz podpowiedzi dotyczące najwłaściwszego rozwiązania.
 - Sposoby postępowania z trudnym klientem
 - Wymiana opinii uczestników zajęć na temat możliwości postępowania z trudnym klientem

TYPY PSYCHOLOGICZNE KLIENTÓW.
 - Typologia osobowości klientów
 - Przydatność typów osobowości w handlu oraz w innych dziedzinach
 - Rozpoznawanie poszczególnych typów psychologicznych
 - Dopasowanie do różnych typów osób
 - Korzyści, jakie możemy uzyskać w trakcie rozmów handlowych.


Program opieramy na doświadczeniach praktycznych jak i wielu dziedzinach nauki takich jak psychologia, socjologia, filozofia, etyka, ekonomia, psychologia społeczna.

Szkolenia dzielimy również ze względu rodzaj kontaktu z klientem: (sprzedaż do detalu, business to business, sprzedaż do sieci, sprzedaż za granicę, obsługa dealerów firmy, na targach, inne) oraz stopień zaawansowania handlowców (początkujący, zaawansowany, pod względem brakujących umiejętności z jakiejś szczególnej dziedziny).

Uczestnicy przechodzą:
 - symulacje rozmów handlowych
 - podlegają ocenie merytorycznej oraz zachowań niewerbalnych
 - przeprowadzają wywiady
 - przemawiają publicznie
 - słuchają prezentacji multimedialnych itd.


Zajęcia prowadzone są z pomocą nowoczesnych środków audiowizualnych.

Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, a na Państwa życzenie również dyplomy.

Każdy z tematów można dowolnie kształtować, wybierając to, co dla firmy najważniejsze.

Czas i miejsce zajęć uzależniamy od Państwa życzeń. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.