Rymwid Training

EFETYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
I PROWADZENIE PREZENTACJICelem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie umiejętności wspierających efektywne i swobodne
występowanie publiczne oraz prowadzenie prezentacji. Szkolenie wyposaży każdego uczestnika w
umiejętności i narzędzia, które sprawią, że przemówienia i prezentacje będą informować,
porywać, inspirować i zachęcać do działania. Zarówno gdy przemawia się przed dwiema jak i przed
dwustoma osobami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział:
:: jak przygotować prezentację, dopasować ją do odbiorcy i jej celu,
:: jak wykorzystać mowę ciała podczas wystąpienia publicznego,
:: jak uatrakcyjnić wystąpienie,
:: jak korzystać z wizualnych środków pomocniczych,
:: jak przygotować materiały pomocnicze i informacyjne dla uczestników,
:: jak radzić sobie w nieoczekiwanych i trudnych sytuacjach podczas wystąpień

Metody szkoleniowe
:: mini wyjaśnienia teoretyczne (5-15 minutowe)
:: prezentacje
:: burze mózgów
:: wymiana / dyskusja na forum
:: ćwiczenia w małych grupach
:: symulacja sytuacji i odgrywanie ról
:: praca indywidualna i w parach
:: ćwiczenie na przykładach

Grupa docelowa:

Dla każdego, kto występuje przed małymi czy dużymi grupami, czyli m.in. dla zarządzających,
pracowników działów sprzedaży, product managerów, trenerów wewnętrznych, wszystkich, którzy
występują i prezentują.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu wystąpień publicznych
:: dlaczego warto prezentować?
:: typy prezentacji

2. Struktura prezentacji
:: osiem pytań do osoby występującej publicznie
:: informować i/lub przekonywać
:: INTRO – pięć zasad
:: schematy organizowania prezentacji
:: zawartość
:: budowanie scenariusza
:: podsumowanie i zakończenie

3. Kontakt z publicznością
:: jak działa umysł słuchacza?
:: kontakt wzrokowy ze słuchaczami
:: co mówi moje ciało – czyli mowa ciała w prezentacji
:: techniki operowania głosem
:: jak zaabsorbować uwagę słuchaczy?
:: kiedy najlepiej odpowiadać na pytania?

4. Wykorzystanie środków pomocniczych podczas prezentacji
:: mówienie przez mikrofon
:: wskazówki do pracy z rzutnikiem
:: przygotowanie slajdów
:: praca z flip chartem
:: przygotowanie materiałów dla słuchaczy
:: inne środki pomocnicze

5. Zastrzeżenia słuchaczy i inne trudności podczas prezentacji
:: techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami
:: trema – czyli jak uczynić pożytek z własnego przerażenia
:: prowadzenie prezentacji bez przygotowania